Podkrušnohorská svobodná základní škola

Zakládáme svobodnou školu,

  • která je demokratická, děti i dospělí společně řídí komunitu. Hlas dítěte má stejnou váhu jako hlas dospělého,
  • kde děti i dospělí žijí v komunitě. V ní má každý právo na respekt a povinnost respektovat. V komunitě jsou děti všech věkových skupin základní školy,
  • kde si komunita vytváří svá vlastní pravidla a dohlíží na jejich dodržování,
  • kde probíhá sebeřízené vzdělávání. Každé dítě si volí co, jak, kdy, od koho a jestli vůbec se bude učit,
  • která je inspirována a spolupracuje se svobodnou školou Donum Felix, Kladno,
  • která je nekomerční a zřizuje ji neziskový spolek.

Kalendář událostí


svobodná škola Donum Felix Respektovat a být respektován