PhDr. Jana Nováčková, CSc.

Jana Nováčková (* 26. srpna 1949, Bratislava) je česká psycholožka. Ve své práci se zabývá výchovou dětí, je spoluautorkou knihy Respektovat a být respektován. Věnuje se také výzkumu vzdělávání a možnostem transformace tradiční školní výuky.

Klasická školní výuka podle Jany Nováčkové nerespektuje základní biologické předpoklady dětí pro učení, málo objasňuje smysl učení, využívá škodlivý systém odměn a trestů, kterými děti korumpuje nebo zastrašuje, vnitřní motivaci k učení tak nahrazuje vnější, vede k závislosti na autoritách, a vychovává tak nesvobodné lidi.

Naopak školu, která učení dětí podporuje, charakterizuje: bezpečná atmosféra, dobré vztahy
propojování učiva s reálným životem, větší vliv dětí na obsah vyučování i pravidla, podpora vnitřní motivace, sebehodnocení dětí, vzájemný respekt mezi učiteli a dětmi

V roce 2014 uvedena do Auly slávy organizace EDUin za inovace ve vzdělávání.

Respektovat a být respektován